Op reis naar jezelf

Soms is er een burn-out voor nodig om jezelf te worden. Ze verwoordt het zo mooi, de cliënt op mijn bank in de praktijk, werkend aan haar herstel: “Ik ben op reis naar mezelf.”

En zo gaat het. Als je hoofd er niet aan wil, maar je lijf je keihard laat voelen dat het niet meer gaat. Als je wel móet stilstaan, en wanneer je de moed hebt om in het stilstaan terug te gaan naar het voelen. Dan komt jouw persoonlijke ontwikkeling op je pad:

Je ont-moet jezelf

Vanaf onze jongste jaren leren we van alles te moeten van onszelf of juist niet te mogen. Om angst, verdriet of pijn niet te hoeven voelen of uit de weg te gaan, leren we gedrag aan dat ons helpt om te gaan met de grote en kleine trauma’s die we meemaken. “Als ik maar hard genoeg werk, vinden ze me goed.” Of: “Als ik lief doe, mag ik erbij blijven horen.” En: “Als ik alles perfect doe, zijn papa en mama gelukkig.”

Zo passen we onszelf aan en vergeten we dat we goed genoeg zijn zoals we zijn. Hoe vaak hoor jij jezelf het werkwoord “moeten” gebruiken? Op reis gaan naar jezelf is jezelf ont-moeten.

Je ont-dekt jezelf

Stilstaan – hoe kort of lang je dat ook doet – helpt je om uit je patronen te komen. Niet meer handelen vanuit de automatische piloot, maar jezelf letterlijk de ruimte geven om te ervaren of dat wat je doet nog wel klopt met wat echt goed voor je is. Zeker als je merkt dat gelijksoortige situaties je steeds meer energie kosten en je jezelf alsmaar hetzelfde hoort zeggen en hetzelfde ziet doen.

Bijvoorbeeld: als je als kind voelde dat het nodig was om de vrede te bewaren thuis, dan heb je die neiging ook nog vaak op je werkplek. Of in je gezin nu. Maar dient het jou nu nog om altijd maar de mediator of de redder te spelen? En sterker nog: is dat wat het beste is voor je gezin of voor je collega’s? Wat geef of wat ontneem je ze daarmee?

Pas als je je bewust wordt van de patronen die voor jou vroeger de pijn bedekten, kun je onderzoeken hoe je anders kunt gaan handelen. Zo geef je jezelf meer keuzes en daarmee meer vrijheid.

Je ont-wikkelt jezelf

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling is een moedige stap. Het vraagt je om eerlijk naar jezelf te kijken en zo te gaan zien hoe jij jezelf bepaalde rollen hebt gegeven en welke maskers je hebt opgezet.

Ben jij bijvoorbeeld de “onafhankelijke” (ik moet het alleen doen), de “aardige” (ik help iedereen) of de “perfectionist” (ik maak geen fouten) en ben je daar heel goed in geworden? Het zijn je overlevingsstrategieën geweest die je tegelijkertijd deze talenten en valkuilen hebben gegeven. Maar er komt een tijd dat je energievoorraad hierop leegloopt, en je het anders mag gaan doen. Tijd om je maskers te kennen en ze af en toe naast je neer te leren leggen. Om je te ont-wikkelen. Om geen rol meer te spelen, maar te worden wie je bent.

Op reis naar zichzelf en op reis naar binnen vat ze het op de bank mooi samen: “ik ga terug naar mijn kern.”

Wil jij ook op reis naar jezelf, en leven met meer rust en geluk? Coaching kan je helpen om jezelf te ontdekken en te ontmoeten. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal bij Ervaarjeruimte

Mail me als je een stukje samen op reis wil, of daar meer over wil weten.